Ezers ap manu salu
Man neejamu
Tuvāk man nāk
Un ilga smeldzoša roka ņem
Lejās īleni stāv

Melns ezers kalna galā
Melns ezers
Visdziļāko atvaru rok
Un putnu ligzdas
Kā laivas pa viļņiem
Prom aizšūpo

 

httpss://www.youtube.com/watch?v=snSVQxmR3uo